Om oss


Gjerstad Trialklubb ble stiftet første gang på slutten av 70 tallet. Da holdt de til i øvre Gjerstad.

I 1989 flyttet klubben ned til Brokelandsheia. Klubben var da i drift frem til 1998. Etter dette var det ingen aktivitet i klubben.

I 2002/2003 startet noen ildsjeler klubben opp igjen og siden har den uviklet seg til slik som den er idag.

Klubben har hatt god rekrutering og håper dette vil fortsette i fremtiden.

Klubben har hatt og har gode kjørere i de høyere klassene.

Gjerstad trialklubb legger vekt på samhold og trivsel blant kjørere og foresatte.